KONSTRUKCE S KROKVEMI

montazny navod main

Jednoduchá a vzhledově čistá konstrukce nenáročná na pracnost. Stačí vybrat správnou tloušťku polykarbonátových desek pro nastavený rozestup krokví. Taková střecha Vám bude sloužit desetiletí.

NOSNÁ KONSTRUKCE

konstrukcne zasady_A1+Az osovo_  PRŮŘEZY NOSNÍKŮprierezy_V2_

PŘÍKLAD URČENÍ ŠÍŘKY POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK (VZDÁLENOST KROKVÍ „A“) S OHLEDEM NA ZÁTĚŽOVÉ PODMÍNKY

 MÍSTO MONTÁŽE  I. SNĚHOVÁ OBLAST
 (zatížení 70 kg/m2 )
 II. SNĚHOVÁ OBLAST
 (zatížení 100 kg/m2)
 III. SNĚHOVÁ OBLAST
 (zatížení 150 kg/m2)
 Rmin MINIMÁLNÍ
 POLOMĚR OHYBU
 Typ desky  vzdálenost A  vzdálenost A vzdálenost A  
 komorová deska
 síla 10 mm, typ 2RS
 700 mm 700 mm 525 mm 1500 mm
 komorová deska
 síla 16 mm, typ 5X
 1050mm 1050 mm 950 mm 2400 mm
 plná deska,
 síla 6 mm
 typ Exell D
 680 mm 680 mm 510 mm 1050 mm
 plná deska,
 síla 8 mm
 typ Exell D
 1025 mm  925 mm 680 mm 1400 mm

 Instalační parametry pro jednotlivé typy a struktury polykarbonátových desek najdete  zde.

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT 

 KRYTINA  UKONČENÍ A UTĚSNĚNÍ   PŘIPEVNĚNÍ  PŘIPOJENÍ NA STĚNU 

 Plné*, nebo
 Komůrkové
 polykarbonátové desky
 s UV ochranou

 Montážní těsnící páska
 Ukončovací profily

 Podkladová guma
 Těsnění do přítlačné lišty
 Silikon

 Přítlačné lišty
 Krytky do přítlačných   lišt
 Vruty
  Podložky

 S-profil
 Těsnění
 Vruty
 Krytky

* Při použití plných polykarbonátových desek není potřebná těsnící montážní páska. Doporučujeme však použít hliníkové ukončovací profily pro zlepšení odkapávání vody a estetickou čistotu detailu hrany.

POSTUP MONTÁŽE POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

Viz: NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE
A = osová vzdálenost mezi krokvemi. Naměřte a poznačte si danou vzdálenost mezi všemi krokvemi (A1, A2, ...Az).
B = délka krokve
5°= minimální spád. (90 mm výšky / 1 m délky).


 

Nařežte hliníkové přítlačné lišty na potřebnou délku B+ cca 30 mm (přesah).
Do nařezaných hliníkových přítlačných lišt navrtejte otvory s průměrem 7 mm.
Volte vzdálenost mezi otvory max. cca 300 mm a to tak, aby byly okrajové
otvory umístěné cca 60 mm od obou konců lišty.

bod 2 vrtat diery_koty

Natlačte gumové těsnění do obou drážek hliníkové přítlačné lišty a to
s přesahem cca 50 mm na obou jejich koncích.
Gumové těsnění se po krátkém čase stáhne přibližně na délku lišty.

bod 3 nabit gumu_

Upevněte spodní gumové těsnění na krokve. V případě kovové
konstrukce pomocí oboustranné lepící pásky nebo lepidla.
V případě dřevěné konstrukce pomocí spon nebo hřebíčků. Použití
EPDM těsnění je vzhledem k dlouhé životnosti vhodnější než použití
pěnové pásky.

bod 4 guma na krokvy

Nařežte desky podle naměřených vzdáleností (A1, A2,…, x B)
Rozměry upravte následovně:
délka desky = naměřená vzdálenost B + 30 mm
šířka krajních desek = A1 a Az + 30 až 100 mm
šířka ostatních desek = A2 až Ax - 10 mm
Z komor desek vysajte případně vyfoukejte piliny, resp. nečistoty.

bod 5 povysavat_orez

Odlepte ochrannou fólii (vrchní i spodní) v délce cca 50 mm
od všech okrajů desek.
Zalepte komory speciální montážní páskou Multifoil.

Pásku G - bez paropropustného filtru nalepte na vrchní okraj desky.
Pásku AD - s paropropustným filtrem nalepte na spodní okraj desky.

bod 6 zalepit paskou3

Na vrchní okraj desky, který je zalepený ochrannou páskou G
nasuňte hliníkový nebo plastový ukončovací profil ve tvaru U.

bod 7 nasad listu

Odlepte kompletně ochrannou fólii ze spodní strany desek.
Položte desky na konstrukci, na které je již připevněné spodní gumové těsnění.
Desky ukládejte UV ochrannou vrstvou směrem ke slunci. Značení je na
ochranné fólii. Položte hliníkovou přítlačnou lištu tak, aby překryla okraje dvou
sousedních desek a připevněte ji na konstrukci pomocí šroubů a podložek
s gumovým těsněním. Spodní šroub nechte povolený tak, aby se konec přítlačné
lišty dal nadzvednout pro následné nasunutí ukončovacího profilu ve tvaru F na
spodní okraj desky.

bod 8 poloz platne4

Pro zamezení zatékání překryjte spoj vrchního okraje desek a stěny pomocí
speciálního hliníkového S-profilu, jehož součástí je i gumové těsnění. Ukotvěte
S-profil na stěnu pomocí vhodných kotev.
V místě styku gumového těsnění S-profilu a hliníkové přítlačné lišty
nařízněte gumové těsnění tak, aby celá hrana těsnění přiléhala k desce.
Spoj S-profilu se stěnou přetmelte vhodným tmelem.
Na S-profil nasaďte a pomocí šroubů zafixujte boční ukončovací krytky.

Ochrannou fólii ihned odstraňte z celého povrchu všech desek. V opačném
případě dojde působením slunečního záření k jejich trvalému poškození.

bod 9 Sprofil

Do ukončovacího hliníkového profilu F vyvrtejte z jeho spodní strany do drážky  za
dorazem odtokové dírky s průměrem 4 mm ve vzdálenosti cca každých 500 mm.
Nasuňte takto připravený profil na spodní okraj desek. Zafixujte F profil ze spodní
strany pomocí dvou nýtů ke každé desce .

Nýt_2

Povytáhněte gumové těsnění z přítlačné hliníkové lišty a zařízněte jeho délku tak,
aby těsnění sahalo jen po horní hranu nasazeného hliníkového ukončovacího
profilu ve tvaru „F". Nasaďte do otvoru přítlačné lišty plastovou krytku. Dotáhněte
i spodní šroub na hliníkové přítlačné liště. Horní hranu hliníkového ukončovacího
profilu utěsněte na desce pomocí silikonového tmelu na polykarbonáty, určeného
do exteriéru.

bod 11 krytky + silikon

Po zaschnutí použitých těsnících materiálů celou plochu opláchněte slabým
mýdlovým roztokem. Případný elektrostatický náboj odstraňte opakovaným
umytím cca po 14 dnech.

 

 

ČIŠTĚNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

Desky čistěte slabým mýdlovým roztokem, měkkou tkaninou. Větší plochy opláchněte proudem vody.
Použití gumových stěrek nedoporučujeme. Nevhodné jsou škrabky, žiletky, ředidla a agresivní čisticí
prostředky. Pokud si nejste jistí vhodností použití konkrétního čisticího prostředku, informujte se
u jeho dodavatele.

Montážní postupy, certifikáty, a jiné dokumenty polykarbonátových desek.

 


Comgate     karty spoluProvozovatelem těchto stránek je společnost TERCOPLAST s.r.o., Hrobice č.p. 147, 763 15 Hrobice Česká republika