JAK MONTOVAT POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

PŘÍSTŘEŠEK / PERGOLA / ALTÁN

Naše dlouholeté zkušenosti s polykarbonáty jsme shrnuli do jednoduchých návodů na montáž, abyste se zakoupenými materiály dosáhli těch nejlepších výsledků.

 

V následujících článcích se dozvíte jaké jsou nejvhodnější řešení konstrukce pro montáž polykarbonátových desek na účely přístřešku, pergoly nebo altánku.

-  -  -

KONSTRUKCE S KROKVEMI
Čisté řešení, nízká pracnost, maximální životnost

montazny navod main

  

KONSTRUKCE S KROKVEMI A LAŤOVÁNÍM

Maximální nosnost, minimalizace odpadu, životnost

 KOSTRUKCE S LAŤOVÁNÍM
Řešení pro rekonstrukce a náhradu vlnitých trapézových krytin

konstrukcia_pod_lexan_s_latovanim

Než se pustíte do práce podívejte se jaké hlavní zásady je důležité dodržovat při skladování a práci s polykarbonátovými deskami.


KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

 • Nosná konstrukce musí splňovat statické podmínky. Vzdálenost krokví a podpěrných prvků je závislá
  na vybraném typu desek a daného statického zatížení sněhovými a větrnými podmínkami na místě
  montáže.
 • Při návrhu maximální šíři desek je z hlediska finančních nákladů a nosnosti vhodné brát v úvahu výrobní šíři desek, která je 2100 mm. Doporučujeme počítat šířku do 1050 mm, nebo do 700 mm. V případě plných desek Exell D, průhledných jako sklo, je výrobní šířka 2050 mm. Doporučujeme použít šíři do 1025 mm, nebo do 680 mm. Minimalizuje se tak šířkový odpad z použité desky.
 • Nezapomínejte, že investor zodpovídá za to, aby stavba neohrožovala lidi, provoz, přilehlé konstrukce a taktéž splňovala statické, sněhové a povětrnostní podmínky zatížení na místě montáže. Proto projekt a stavbu konstrukce doporučujeme svěřit odborníkům.

   

  VŠEOBECNÉ ZÁSADY

  • Montáž polykarbonátových desek (Lexan, Carboplak, SOTON, Macrolux) dělejte v suchém prostředí. Zasklení polykarbonátovými deskami by mělo být poslední fází před dokončením stavby.
  • Desky spojujte vždy na konstrukci pomocí hliníkových přítlačných lišt s gumovým těsněním. Spojování desek kolmo ve směru spádu je nevhodné.
  • Dodržujte minimální spád pro zabezpečení přirozeného odtoku vody, to je 5o ´= 90 mm výšky na každý 1 m délky. Při řezání desky a určení rozměrů dbejte na faktor vyšší tepelné roztažnosti polykarbonátu. To znamená, že odpočítejte 3 mm na každý metr naměřené délky a šíře desky.
  • Před instalací očistěte hrany desek po řezu, z komor desek odstraňte nečistoty.
  • Otevřené komory na koncích desek zalepte speciální těsnící páskou (Multifoil G a AD). Zalepené okraje desek (pásku) chraňte před vlivem počasí vhodným profilem, například ve tvaru U nebo ve tvaru F.
  • Boční hrany polykarbonátových desek (Lexan, Carboplak, Macrolux) chraňte před UV zářením vhodným profilem (U nebo F)
  • Desky řežte pilou s ozubením na plasty a barevné kovy. Otvory vrtejte běžným ocelovým vrtákem bez chladící emulze.
  • Pokud dojde při dopravě nebo při skladování hliníkových profilů ke zvlhnutí balíku, co nejdříve profily vybalte a jednotlivě osušte. Jinak hrozí vytvoření tmavých fleků na povrchu profilů v místech jejich dotyku.
        
   Desky skladujte a přepravujte 
   na ležato, zabezpečte před větrem
   a deštěm. Nevystavujte je přímému
   slunci, hrozí přilepení ochranné fólie.
   Desky instalujte s ochranou
   proti UV záření vždy z vrchní
   (vnější) strany. Označení
   je na ochranné fólii.
   Po deskách se nesmí
   chodit, při montáži použijte
   pomocnou lávku.
   skladovanie picto_UV BW picto_NO STEP BW
   Komory v exteriéru musí směřovat
   vždy svisle, ve směru spádu.
   Ohýbání desek je možné jen ve směru komůrek.
   Maximální ohnutí limitované poloměrem
   ohybu Rmin je dané tloušťkou desky.
   Desky upevňujte na okrajích do
   zasklívacích drážek nebo profilů
   minimálně do hloubky 20 mm.
    otocenie komor_ ohybanie

    zapust platni_s kotami


Comgate     karty spoluProvozovatelem těchto stránek je společnost TERCOPLAST s.r.o., Hrobice č.p. 147, 763 15 Hrobice Česká republika