KONSTRUKCE S LAŤOVÁNÍM

Laty_nad_krokvami

Často se setkáváme se situací, kdy chce zákazník nahradit původní trapézovou nebo vlnitou krytinu polykarbonátovými deskami. Pro trapézovou nebo vlnkovou střešní krytinu jsou obvykle postavené konstrukce s použitím laťování na které je krytina připevněná. Pokud již konstrukce stojí, nechcete do ní zasahovat a jste rozhodnutí pro použití komůrkových nebo plných desek v tomto návodu se dozvíte jak postupovat při montáži a dosáhnout nejlepšího výsledku.

Pokud ještě nemáte postavenou konstrukci doporučujeme zvolit KONSTRUKCI S KROKVEMI nebo KONSTRUKCI S KROKVEMI A LAŤOVÁNÍM.


NOSNÁ KONSTRUKCE

rozostup latovania  PRŮŘEZY NOSNÍKŮprierezy_V2_

A = délka krokve
B = Rozestup laťování

5° = minimální spád. (90 mm výšky / 1 m délky).

Kvůli prevenci nežádoucích zvuků způsobovaných dilatací polykarbonátových desek doporučujeme použít polykarbonátové desky s minimální šířkou 1050 mm  a kromě první a poslední desky se vyhnout bodovému uchycení desek o konstrukci.

 

PŘÍKLAD URČENÍ ŠÍŘKY POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK (VZDÁLENOST KROKVÍ „A“) S OHLEDEM NA ZÁTĚŽOVÉ PODMÍNKY

 MÍSTO MONTÁŽE I. SNĚHOVÁ OBLAST
(zatížení 70 kg/m2 )
II. SNĚHOVÁ OBLAST
(zatížení 100 kg/m2 )
II. SNĚHOVÁ OBLAST
(zatížení 150 kg/m2 )
Rmin MINIMÁLNÍ
POLOMĚR OHYBU
 Typ desky  vzdálenost A  vzdálenost A  vzdálenost A  
 komorová deska
 síla 10 mm, typ 2RS
 700 mm 700 mm 525 mm 1500 mm
 komorová deska
 síla 16 mm, typ 5X
 1050mm 1050 mm 950 mm 2400 mm
 plná deska,
 síla 6 mm
 typ Exell D
 680 mm 680 mm 510 mm 1050 mm
 plná deska,
 síla 8 mm
 typ Exell D
 1025 mm  925 mm 680 mm 1400 mm

 Instalační parametry pro jednotlivé typy a struktury polykarbonátových desek najdete  zde.

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT 

 KRYTINA  UKONČENÍ A UTĚSNĚNÍ  PŘIPEVNĚNÍ  PŘIPOJENÍ NA STĚNU 

 Plné*, nebo
 Komůrkové
 polykarbonátové desky
 s UV ochranou

 Montážní těsnící páska   Ukončovací profily
 Podkladová guma

 Spojovací H profily
 Vruty
 Podložky
 Přítlačné terče
 S-profil
 Těsnění
 Krytky
 Vruty

* Při použití plných polykarbonátových desek není potřebná montážní těsnící páska. Doporučujeme však použit hliníkové ukončovací profily pro zlepšení odkapávání vody a estetickou čistotu detailu hrany.

POSTUP MONTÁŽE POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

 

 

Viz: NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE
A = osová vzdálenost mezi krokvemi. Naměřte a poznačte si danou vzdálenost mezi všemi krokvemi (A1, A2, ...Az).
B = délka krokve
5°= minimální spád. (90 mm výšky / 1 m délky).


 

 

Příprava polykarbonátových desek

Narežte polykarbonátové desky na šířku max. 1050 mm.
Délku desek narežte pode délky krokví + přesah tak aby stekající voda odkapávala v dostatečné vzdálenosti od krajní latě.

Přesah přes nosné prvky konstrukce by neměl byť větší jak 100mm.
Z komor desek vysajte případne vyfoukejte stlačeným vzduchem piliny po řezu.

odstranenie pilin z lexanu

Ochrana komůrek

Odlepte ochrannou fólii (vrchní i spodní) v délce cca 50 mm
od všech okrajů desek.
Zalepte komory speciální montážní páskou Multifoil.

Pásku G - bez paropropustného filtru nalepte na vrchní okraj desky.
Pásku AD - s paropropustným filtrem nalepte na spodní okraj desky.

zalepenie lexanu

Ochrana uzavírací pásky před povětrnostními vlivy

Na okraj desky který se bude opírat o stěnu a je zalepený ochranou páskou G zasuňte hliníkový nebo plastový ukončovací profil ve tvaru U.

nasad profil

Příprava spojovacích H profilů.

Profily je před namontováním potřeba zkrátit o hloubku zasunutí (U) desek do ukončovacích profilů. Na spojení desek můžete použít hliníkové (10 mm a 16 mm) nebo polykarbonátový profil ve tvaru H. Do zkrácených profilů navrtejte otvory podle vzdálenosti B rozestupů laťování.

délka H

Příprava měkkého podkladu na uložení polykarbonátových desek

Jako prevenci nežádoucích hluků způsobených dilatací doporučujeme i při tomto způsobu montáže použít podkladové gumové těsnění.

Upevníte spodní gumové těsnění na latě. V případě kovové konstrukce pomocí oboustranné lepící pásky nebo lepidla. V případě dřevěné konstrukce pomocí spon nebo klínů. Použijte předepsané EPDM těsnění. Použití pěnové pásky nedoporučujeme.

polozit gumu na latu

Ukládání polykarbonátových desek na konstrukci

Před uložením desky na konstrukci stáhněte ochrannou fólii ze spodní strany desky. Položte první desku a připevněte ji ke konstrukci pomocí přítlačných terčů.

pokladanie lexanu1_3

Spojování polykarbonátových desek

Na hranu první desky nasuňte spojovací profil H tak, aby širší strana profilu (při použití plastových) ležela na lati. Správně nasazený profil připevníte ke konstrukci vruty s podložkou s gumovým těsněním. Doporučujeme použít podložky s co největším průměrem.

Vruty dotahujte s citem tak, aby nedošlo k prolomení spojovacího profilu H, ale aby zároveň těsnění na podložce dostatečně zamezilo průniku vody kolem vrutů. Následující desku zasuňte do volné drážky v H profilu a postup opakujte až do poslední desky.

pokladanie lexanu2

Uložení poslední desky a ochrana odkapové hrany

Volný okraj poslední desky opět připevníte ke konstrukci přítlačnými terči. Na odkapovou hranu nasaďte ukončovací profil. V případě, že používáte hliníkové profily na spodní hranu je vhodné použít profil ve tvaru F.

ukončenie lexanu

 

Připojení střechy na stěnu

K zamezení zatékání překryjte spoj vrchního okraje desky a stěny pomocí speciálního hliníkového S-profilu, kterého součástí je i gumové těsnění. Ukotvíte S-profil o stěnu pomocí vhodných kotev. V místě styku gumového těsnění S-profilu. Spoj S-profilu se stěnou zatmelte vhodným klempířským tmelem. Na S-profil nasaďte a zafixujte boční krytky.

 

Po zaschnutí použitých materiálů celou plochu opláchněte slabým mýdlovým roztokem. 

 pripojenie na stenu_1

 

ČIŠTĚNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

Desky čistěte slabým mýdlovým roztokem, měkkou tkaninou. Větší plochy opláchněte proudem vody.
Použití gumových stěrek nedoporučujeme. Nevhodné jsou škrabky, žiletky, ředidla a agresivní čisticí
prostředky. Pokud si nejste jistí vhodností použití konkrétního čisticího prostředku, informujte se
u jeho dodavatele.

Montážní postupy, certifikáty, a jiné dokumenty polykarbonátových desek.

 


Comgate     karty spoluProvozovatelem těchto stránek je společnost TERCOPLAST s.r.o., Hrobice č.p. 147, 763 15 Hrobice Česká republika